Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Informacinis vizitas į Šiaulių TMC mechanikos skyrių

2022 m. gruodžio 21 d. Dubysos aukštupio  mokyklos 9b ir 10b klasių mokiniams buvo organizuotas informacinis vizitas į Šiaulių TMC  mechanikos skyrių. Čia mokiniams buvo pristatytos keturios mokymo programos: santechnikų, suvirintojų, elektrikų ir transporto priemonių remontininkų.  

Mokiniai aplankė mokymo dirbtuves, kur profesijos mokytojai papasakojo apie kiekvieną specialybę, parodė mokymo medžiagas, įrankius, supažindino su stojimo sąlygomis, atsakė į klausimus. 

Mokiniams tokia išvyka naudinga, nes jiems lengviau apsispręsti kur stoti baigus mokyklą. 

Išvyką organizavo karjeros specialistė Valentina Kižienė