Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

„Šok į tėvų klumpes“

Vykdydami  nacionalinę profesinio veiklinimo iniciatyvą „Šok į tėvų klumpes“ Dubysos aukštupio mokyklos Aukštelkės skyriaus mokiniai nusprendė toli nekeliauti , bet apsižvalgyti kas vyksta čia – mokykloje. Su mokytojo profesija mokiniai susiduria kiekvieną dieną, bet ar lengva būti mokytoju? Birželio 2 d. Aukštelkės skyriuje buvo neįprasta, čia mokiniai „matavosi„ savo tėvų- mokytojų „klumpes“.

Aštuntokė Eglė Išbandė matematikos mokytojos profesiją, vedė pamoką „Kaip apskaičiuoti ritinio tūrį“. Jai talkino klasės draugė Austėja

Antrokas Majus stebėjo mamos  vedamą klasės valandėlę, padėjo tvarkyti dokumentus.

Penktokas Žygimantas padėjo mamai vertinanti  mokinių dailės darbus.

 „ Būti mokytojos vietoje buvo sunkiau nei galvojau. Bet man patiko būti mokytoja, padėti kitiems apskaičiuoti ritinio tūrį. Nemanau, kad norėčiau užaugusi būti mokytoja“, -pasakojo Eglė J.

„Labai sunkus kuratorės darbas, nes pamokos metu mokiniai kalba ir mamytei reikia tikrai daug kantrybes, kad ją išgirstų. Negalvojau, kad mamytė,  kai neveda pamokų, turi labai daug darbo tvarkydama dokumentus“,- sakė Majus.                                                       

Karjeros specialistė Valentina Kižienė